Strona główna » Nasze wydawnictwa » Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009 » Fakty, Wydarzenia, Rocznice
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009

Nasza niepodległa...
Delegacja Rady Miasta.
Delegacja Rady Miasta.
Młodzież też pamięta.
Młodzież też pamięta.
W uroczystym tonie. | Fot. I. MIĘDLAR (3)
W uroczystym tonie.
Fot. I. MIĘDLAR (3)

W strugach deszczu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Centralne uroczystości patriotyczne skupiły się w jarosławskiej Kolegiacie, podczas Mszy św. oraz przed pomnikiem - Krzyżem Golgoty Narodów na terenie d. Opactwa Sióstr Benedyktynek. Kwiaty złożono także w innych miejscach związanych ściśle z walkami o niepodległość II Rzeczypospolitej.

W uroczystościach patriotycznych uczestniczyli przedstawiciele instytucji, szkół, jednostek samorządowych, stowarzyszeń, służb mundurowych, w tym: w imieniu burmistrza Andrzeja Wyczawskiego Stanisław Misiąg i Bogdan Wołoszyn - zastępcy burmistrza, sekretarz Jan Biłas, radni Rady Miasta Jarosławia z przewodniczącym Januszem Szkodnym, wicemarszałek Kazimierz Ziobro, posłowie Andrzej Ćwierz, Mieczysław Golba, Mieczysław Kasprzak, Tomasz Kulesza, kurator oświaty Jacek Wojtas, Dariusz Tracz - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, starosta Tadeusz Chrzan i radni powiatowi z przewodniczącym Stanisławem Kłopotem, delegaci Zarządu Regionu Ziemi Przemyskiej NSZZ Solidarność. Mszy św. w kolegiacie jarosławskiej przewodniczył ks. prałat Andrzej Surowiec - archiprezbiter jarosławski, przy ołtarzu modlili się także proboszczowie jarosławscy: ks. Marian Bocho, ks. Edward Chmura, ks. Marian Nabrzyski, o. Jacek Skupień OP, ks. prałat Marian Rajchel i ks. Wiesław Dziwik. Następnie pod pomnikiem Golgoty Narodów - na terenie dawnego Opactwa Sióstr Benedyktynek - złożono kwiaty, żołnierze Kompanii Honorowej Garnizonu Jarosław oddali salwę honorową oraz odbył się uroczysty Apel Poległych. Oprócz pomnika - Krzyża Golgoty Narodów na terenie ogrodów klasztornych, na ścianie obecnego Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej znajduje się tablica upamiętniajaca pobyt w Jarosławiu Franciszka II Rakoczego - księcia Siedmiogrodu. W tym miejscu 11 listopada także składane są kwiaty i palone znicze. W Dniu Niepodległości składamy hołd tym bohaterom, którzy oddali życie w walkach o niepodległość Rzeczypospolitej. W Jarosławiu na Starym Cmentarzu znajduje się grób majora Leona Czechowskiego - uczestnika powstania listopadowego (1830), krakowskiego (1848), węgierskiej wiosny ludów, powstania styczniowego, który zmarł w 1888 r. w Jarosławiu. Jak podają źródła przy pomniku nagrobnym majora odbywały się uroczystości patriotyczne, a od 2001 r. składane są wiązanki i wieńce przy drewnianym kopijniku ufundowanym przez Konsula Generalnego Republiki Węgierskiej Istvana Kovacsa oraz od ubiegłego roku przy Pomniku Przyjaźni Polsko-Wegierskiej przy placu Bóżnic. 13 września 1914 r. natomiast spod budynku Sokoła (dzisiejszy Miejski Ośrodek Kultury) wyruszyli legioniści Legionów Polskich - w tym miejscu także składane sa wieńce i zapalane znicze. Uroczystości uświetnił występ Reprezentacyjnego Chóru Mieszanego Jarosław oraz orkiestry dętej Laudate Dominum. W godzinach popołudniowych można było natomiast posłuchać pieśni żołnierskich i patriotycznych w ramach koncertu galowego Jarosławskiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej - Żołnierskiej „Serce w plecaku” im. Michała Zielińskiego, który zorganizował Miejski Ośrodek Kultury. 

Iwona Międlar
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Klara Muu - 2D
    2,3,5,7,8 Lipca
    godzina: 13.30
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00