Strona główna » Nasze wydawnictwa » Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009 » Z życia miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

Październik, listopad, grudzień, nr 10-12 (204-206) / 2009

Nowy wiadukt już otwarty!
Symboliczne przecięcie wstęgi.
Symboliczne przecięcie wstęgi.
Z nowego wiaduktu cieszą się wszyscy mieszkańcy.
Z nowego wiaduktu cieszą się wszyscy mieszkańcy.
Wiadukt będzie służył pokoleniom jarosławian. | Fot. M. MŁYNARSKA (4)
Wiadukt będzie służył pokoleniom jarosławian.
Fot. M. MŁYNARSKA (4)

Piesi mogą już swobodnie przechodzić, a kierowcy przejeżdżać przez wiadukt. 8 października br. został oficjalnie otwarty nowo wybudowany wiadukt w ciągu ulicy Przemyskiej. Inwestycja prowadzona była zaledwie przez pięć miesięcy.

Poprzedni wiadukt budowany był w latach osiemdziesiątych mimo stosunkowo krótkiego czasu, wymagał natychmiastowej przebudowy. Ekspertyzy szczegółowe wykazywały szereg niebezpieczeństw wynikających ze złej technologii jego budowy. Dofi- nansowanie w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C - drogi gminne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 sięga 70 % wartości zadania i zamyka się w kwocie 1 mln 866 tys. 212 zł. Całość zadania to koszt rzędu 3 mln 477 tys. 690 zł. Wiadukt budowany był w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych ub. wieku, ale z uwagi na zły stan techniczny należy go wyremontować i właściwie w całości przebudować. Kolejne ekspertyzy - przeglądy szczegółowe wiaduktu - wykazywały zły stan techniczny obiektu, wskazując na konieczność pilnej naprawy tj. przebudowę i wzmocnienie wiaduktu. Wymagające naprawy były filary podtrzymujące wiadukt, belki główne - tzw. dźwigary, stwierdzono liczne pęknięcia i rysy, spore nieszczelności, przez które spływająca woda doprowadzała do korozji, zagrożeniem była także nieszczelność izolacji obiektu, liczne skorodowane zbrojenia, wykruszony w wielu miejscach beton, co prowadziło do postępującej korozji spodu wiaduktu. W ramach inwestycji przebudowano sieć wodociągową, kanalizacyjną, energii elektrycznej, teletechniki, wbudowano także rezerwową rurę, dzięki której w przyszłości będzie mógł być przesyłany sygnał monitoringu. W trakcie prac budowlanych natrafiono na relikty Bramy Przemyskiej zwanej także Lwowską, co było stosunkowo dużym zaskoczeniem (przy wcześniejszych budowach nie odnotowano tego faktu). Standardowo równocześnie z budową obiektu prowadzony był nadzór archeologiczny, odkryte fragmenty murów zostały specjalistycznie zabezpieczone przed wpływem szkodliwych czynników i zasypane. Budowa rozpoczęta została 12 maja i trwała niecałe pięć miesięcy, prace przebiegały zgodnie z planowaną umową. Wiadukt otrzymał imię WŁADYSŁAWA I KAZIMIERZA BADENICH - ojca i syna. Obaj są Honorowymi Obywatelami Miasta Jarosławia z okresu galicyjskiego. Jak podaje Zofia Kostka- Bieńkowska w książce pt. „Honorowi Obywatele Jarosławia 1857-2003”, ulica Przemyska nosiła nazwę Władysława Badeniego od końca XIX w. do 1948 r. Władysław Badeni zasłużył się dla Jarosławia przy odbudowie spalonego w 1862 r. kościoła farnego (dzisiejszej kolegiaty jarosławskiej). Był marszałkiem pierwszej wybieranej rady powiatowej w Jarosławiu. Kazimierz Badeni był namiestnikiem Galicji i premierem rządu Austro-Węgier. Na zmodernizowanym wiadukcie nie ma już ograniczenia nośności co ułatwi dojazd ciężkim pojazdom z tej strony miasta.

Iwona Międlar
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Klara Muu - 2D
    2,3,5,7,8 Lipca
    godzina: 13.30
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00