O programie

Jarosławska Karta Dużej Rodziny

Na wniosek Burmistrza Miasta Jarosławia w marcu 2014 r. Rada Miasta podjęła uchwałę ws. przyjęcia programu JAROSŁAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY na terenie miasta Jarosławia. Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych, jak również stanowiących rodzinną pieczę zastępczą oraz Rodzinne Domy Dziecka z Jarosławia, bez względu na wysokość osiąganych dochodów, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują.
 
Karta daje prawo do korzystania z ulg, zniżek, dopłat lub świadczeń oferowanych przez podmioty, które zgłosiły swój udział w realizacji programu. 

Program ma charakter otwarty.

Wzór Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny - awers
Wzór Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny - awers
Wzór Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny - rewers
Wzór Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny - rewers
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65