Ogłoszenia i komunikaty

(19.10.2009)
W sprawie udziału w wojewódzkim treningu i częściowego rozwinięcia systemu wykrywania i alarmowania miasta Jarosławia.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65