Ogłoszenia i komunikaty

(23.09.2010)
w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń struktur Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego miasta Jarosławia.
(22.09.2010)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił program dopłat do kredytów bankowych w wysokości 45% na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych.
(16.09.2010)
Dotyczy nowych korzystnych zasad wsparcia na prowadzenie działalności pozarolniczej dla gospodarstw poszkodowanych przez powodzie i osunięcia ziemi
(01.09.2010)
Akcja szczepienia lisów
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65