Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2016
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(03.08.2016)
Działając zgodnie z § 9 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej niniejszym informuje się, że Burmistrz Miasta Jarosławia przyznał indywidualne stypendia sportowe za osiągnięte wysokie wyniki sportowe zawodniczkom, zawodnikom i trenerom z klubów wymienionych w ogłoszeniu.
(02.08.2016)
W związku z wnioskiem Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia-Miłka w km od 16+115 do 16+761", Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał obwieszczenie, którego treść znajduje się poniżej w załączniku.
(15.07.2016)
Zarządzenie Nr 180/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie ustanowienia Nagrody Burmistrza Miasta Jarosławia - "Jarosława" oraz ustalenia regulaminu jej przyznawania.
(29.06.2016)
Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W JAROSŁAWIU, OS. ARMII KRAJOWEJ 9
(29.06.2016)
Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 W JAROSŁAWIU, OS. KOMBATANTÓW 22
(29.06.2016)
Zarządzenie Burmistrza miasta Jarosławia w sprawie w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JAROSŁAWIU, UL. ŁAZY KOSTKOWSKIE 14
(29.06.2016)
Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 3 im. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W JAROSŁAWIU, PLAC KS. PIOTRA SKARGI 1.
(29.06.2016)
Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W JAROSŁAWIU, ul. 3 MAJA 30
(24.06.2016)
W dniach od 20 czerwca do 31 października br. ruch na ulicy Krakowskiej będzie odbywał się wahadłowo.
(20.06.2016)
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: 1. Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, chorób lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób w okresie od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
(25.05.2016)
Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239 ) : Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego ul. Jana Pawła II 17, 37 – 500 Jarosław.
(20.05.2016)
Zarządzenie Nr 129/2016 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 20.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Miejskiej Jarosław z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku.
(18.05.2016)
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, tj. świadczenia usług opiekuńczych oraz świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób.
(17.05.2016)
Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
(05.05.2016)
Przypominamy, że w maju przypadają terminy płatności następujących zobowiązań podatkowych:
Strona: «  1 | 2 | 3 | 4  »       [strona 2 z 4 - wszystkich aktualności: 46]
Grudzień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31