Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(24.07.2019)
Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej zwraca się z apelem o pomoc finansową dla rodzin druhów, którzy zostali poszkodowani podczas akcji ratowniczo-gaśniczej.
(15.07.2019)
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła VII nabór wniosków w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.
(12.07.2019)
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu zaprasza do skorzystania z oferty edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020.
(08.07.2019)
Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość". Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
(05.07.2019)
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami poszukuje pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Instytut czeka na opisy rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Można wysyłać również opisy wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii wieś stała się bardziej przyjazna.
(05.07.2019)
Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.
(03.07.2019)
Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej – Ojce i Dziatki, organizowany przez Fundację Czas Dzieci, po spotkaniach w Warszawie, Radomiu, Wrocławiu i Opolu znów pakuje się do drogi. Tym razem cele bardzo wakacyjne! Gdynia i Sopot!
(03.07.2019)
Ośrodek szkoleniowy On sp. z o.o. zaprasza na darmowe szkolenie pt. "Certyfikowany instalator systemów fotowoltaicznych z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1 kV", finansowane w 100% w ramach projektu unijnego „Zostań certyfikowanym instalatorem odnawialnych źródeł energii”.
(02.07.2019)
Od 17 czerwca do 14 lipca wszyscy mieszkańcy i zaangażowani w życie społeczne działacze mogą głosować na najciekawsze inicjatywy społeczne, które otrzymają dofinansowanie w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”.
(28.06.2019)
Przypomina się, że zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm., dalej jako: „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
(19.06.2019)
Różnorodność wydarzeń dla dzieci nasuwa pytanie, jak wybrać te, które zasługują na uwagę i które całym sercem tworzone są z myślą o dobru dziecka. Ideą organizowanego od 2011 roku plebiscytu Słoneczniki jest wyłonienie najwartościowszych inicjatyw oferty kulturalnej dla dzieci. Organizator – portal CzasDzieci.pl w partnerstwie z Fundacją Czas Dzieci wyróżnia wyjątkowe przedsięwzięcia i dziękuje szczególnie zaangażowanym instytucjom, kierując uwagę rodziców w stronę tego, co naprawdę ważne.
(18.06.2019)
Nadmierne eksponowanie skóry na promienie UV może doprowadzić nawet do wystąpienia tak poważnych chorób, jak nowotwór skóry. Wciąż istnieje konieczności informowania o tym ogółu społeczeństwa.
(17.06.2019)
W związku z wyborami do Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej poniżej przedstawiamy informacje dla osób uprawnionych do głosowania w wyborach oraz obwieszczenie Komisji Okręgowej nr 16 w Gminie Miejskiej Jarosław z dnia 14 czerwca 2019 r. o składzie komisji.
(13.06.2019)
Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zapraszają na ogólnopolski event promujący honorowe krwiodawstwo pn. „Trasa Czerwonej Nitki", który odbędzie się 15 czerwca o godz. 14.00 na rzeszowskim rynku.
(07.06.2019)
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie przedstawia obwieszczenia z dn. 06.06.2019 r. dotyczące przedsięwzięcia pn. "Montaż instalacji osuszania silikażelowego gazu na OZG Jarosław - 26. KGZ Jarosław"
Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  »  »»     [strona 1 z 39 - wszystkich aktualności: 573]
Październik 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31