Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2012 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

INFORMACJA - rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Jarosławia

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Ostateczny termin wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przypada na dzień 30 czerwca 2013 r.
 

JAK BĘDZIE DZIAŁAŁ SYSTEM GMINNY?

Gmina ustali stawkę i sposób naliczania opłaty za odbieranie odpadów, a także tryb, sposób i częstotliwość jej wnoszenia.

Stawka opłaty zgodnie z w/w ustawą będzie zależała od:

  • liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość

albo

  • powierzchni lokalu mieszkalnego

albo

  • ilości zużytej wody z danej nieruchomości

albo

  • będzie stawką ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego

Gmina wybierze jeden spośród tych wskaźników i poinformuje mieszkańca o sposobie liczenia opłaty.

Opłata za odpady posegregowane będzie niższa, opłaca się, więc segregować odpady.

Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców.

Gmina będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.

Na terenie gminy powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady - gmina poinformuje mieszkańców
o miejscach lokalizacji punktów, godzinach ich działania oraz rodzajach odpadów, jakie możesz do nich przynieść.

CO ZYSKA MIESZKANIEC PO WPROWADZENIU NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ?

Po pierwsze - będzie wolny od wszelkich umów, które do tej pory musiał podpisywać
z przedsiębiorcą odbierającym jego odpady. Teraz zrobi to za niego gmina.

Po drugie - koniec ze zmartwieniami co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, gruzem budowlanym, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami - gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów.

Po trzecie - dzięki równej, bez względu na ilość wytworzonych  w danym okresie odpadów, stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci ani do lasu, ani do sąsiadów. Zniknie też powód, żeby pozbywać się śmieci przez spalanie w domowych piecach - co oprócz tego, że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi niebezpieczny dla zdrowia ludzi problem w wielu miejscach kraju, w tym również w naszej gminie.

Wszelkie sugestie i propozycje dotyczące wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Jarosławia

(w szczególności - wyboru stawki naliczania opłaty) prosimy kierować na adres mailowy:

Załączniki:

Ulotka informacyjna:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_12/d4e1baaa8830d143788e590474c400f5.pdf

wprowadził: Rafał Kozłowski
(15.06.2012 | aktualizacja 15.06.2012 12:33)
Grudzień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31