Ogłoszenia i komunikaty

Oferta realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Burmistrz Miasta Jarosławia przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2010 Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Zorganizowanie wypoczynku letniego jako formy profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z duszpasterstwa z Dzielnicy nr 6" złożoną przez Parafię Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu
  

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można składać uwagi dotyczące oferty w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, pokój nr 6, tel. 16 624 87 35.

wprowadził: Rafał Kozłowski
(13.05.2013 | aktualizacja 13.05.2013 13:38)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65