Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań

Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) oraz uchwałą Nr 654/LVIII/2013 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25.11. 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014
 

Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia

Powierzyć realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku podmiotom które spełniły określone w konkursie wymagania:

Zadanie 1. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców":

- Jarosławskiemu Klubowi Sportowemu 1909 , ul. Bandurskiego 2/11, 37 - 500 Jarosław  w wysokości: 136.00,00zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych),

- Klubowi Sportowemu „Przedmieście"  ul. Burmistrza Matusza 10, 37 - 500 Jarosław  w wysokości: 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych),

- Jarosławskiemu Stowarzyszeniu Oświaty i Promocji Zdrowia ul. Rynek 13A, 37 - 500 Jarosław w wysokości: 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

- UKS FOOTBALL ACADEMY, ul. Witosa 16/4, 37 - 500 Jarosław w wysokości 5.000,00zł  (słownie: pięć tysięcy złotych),

- Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu ‘SAN" Jarosław, Os. Armii Krajowej 11/4, 37-500 Jarosław w wysokości: 7.000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych),

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TOP -9" w Jarosławiu , ul. Łazy Kostkowskie 14, 37 - 500 Jarosław w wysokości: 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zadanie 2.  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego":

- Parafialnemu Klubowi Sportowemu „KOLPING"  Jarosław, ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosław w wysokości: 60.000,00zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

 Zadanie 3. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej chłopców" :

- wniosek Miejskiego Klubu Sportowego Jarosław Spółka Akcyjna, ul. Ogrodowa 4a, 37-500 Jarosław pozostał bez rozpatrzenia ze względu na brak dokumentów żądanych ogłoszeniem oraz pismem o ich uzupełnienie. 

 Zadanie 4.  „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt" :

- Klubowi Sportowemu „7"  Jarosław, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław w wysokości: 15.000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

 Zadanie 5. „Szkolenie dzieci i młodzieży w  zakresie piłki siatkowej dziewcząt":

-  Towarzystwu Sportowemu MKS „SAN" Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, 37 - 500 Jarosław w wysokości: 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 Zadanie 6. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej chłopców" :

- nie zgłoszono ofert.

 Zadanie 7. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie łucznictwa sportowego" :

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TRAMP" przy ZSTiO w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1, 37 - 500 Jarosław w wysokości 20.000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Zadanie 8. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki" :

- Klubowi Sportów Walki „SOKÓŁ" Jarosław, ul. Dolnoleżajska 51, 37 - 500 Jarosław w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

- Parafialnemu Klubowi Sportowemu „KOLPING"  Jarosław, ul. 3 Maja 49, 37-500 Jarosław  w wysokości: 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

- Autonomicznemu Zrzeszeniu „COMBAT AIKIDO" ul. Rynek 20/4, 37-500 Jarosław  w wysokości: 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zadanie 9. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lotnictwa szybowcowego" :

- Aeroklubowi Ziemi Jarosławskiej, ul. ks. Jakuba Makary 1, 37 -500 Jarosław w wysokości: 20.000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Zadanie 10. „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rugby"

- nie zgłoszono ofert.

Zadanie 11. „Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych dla diabetyków" :

- Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków - Koło Terenowe w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 39,   37 - 500 Jarosław w wysokości: 4.000,00zł (słownie" cztery tysiące złotych).

Zadanie 12.  „Współorganizacja biegów  benedyktyńskich" :

  - Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej, ul. Benedyktyńska 5, 37 - 500 Jarosław w wysokości: 10.000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Zadanie 13.  „Organizacja zawodów międzyszkolnych w różnych dyscyplinach sportu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Jarosławia":

- Miejskiemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu Jarosław, ul. gen. Wł. Sikorskiego 5,  37-500 Jarosław w wysokości: 23.000,00zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).

Zadanie 14. „Organizacja Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt":

-  Towarzystwu Sportowemu MKS „SAN" Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, 37 - 500 Jarosław w wysokości: 6.000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

Zadanie 15. „Organizacja Otwartych Mistrzostw Jarosławia Szkół w Piłce Siatkowej Dziewcząt":

-  Towarzystwu Sportowemu MKS „SAN" Jarosław, ul. Kraszewskiego 39, 37 - 500 Jarosław w wysokości 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Zadanie 16.  „Organizacja Turnieju w KICK BOXINGU":

-  Klubowi Sportów Walki „Sokół" Jarosław, ul. Dolnoleżajska 51, 37 - 500 Jarosław  w wysokości 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zadanie 17. „Organizacja młodzieżowego obozu łuczniczego" :

 - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TRAMP" przy ZSTiO w Jarosławiu, ul. Św. Ducha 1 , 37 - 500   Jarosław w wysokości: 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zadanie 18. „Organizacja Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy im. Ludwika Melnarowicza":

- Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „SAN" Jarosław, Os. Armii Krajowej 11/4, 37-500 Jarosław w wysokości: 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Zadanie 19.  „Wsłpółorganizacja zakończenia etapu 25-go Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „SOLIDARNOŚCI" i Olimpijczyków":

 - Łódzkiemu Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki „Peleton", ul. Kamińskiego 18, 90 - 229 Łódź w wysokości: 60.000,00zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). 

 

 

wprowadziła: Magdalena Rożek
(26.02.2014 | aktualizacja 27.02.2014 08:33)
Grudzień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31