Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Sierpień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie wyników otwartego dodatkowego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2014 roku

Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 ) oraz uchwałą Nr 654/LVIII/2013 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25.11. 2013r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014

 

Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia

 

Powierzyć realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku podmiotowi który spełnił określone w konkursie wymagania:

Zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej chłopców" :

Klubowi Uczelnianemu AZS Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno - Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37 - 500 Jarosław w wysokości: 20.000,00zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(04.08.2014 | aktualizacja 04.08.2014 12:55)
Grudzień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31