Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Zarządzenie Nr 321/2014

ZARZĄDZENIE Nr 321/2014 BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 09 października 2014r. Działając na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 04 lipca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław

Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza :

 

§ 1

Dofinansować zadanie z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2014 roku podmiotowi, które spełniło określone w konkursie wymagania:

- Klubowi Sportowemu „7" Jarosław, ul. Jana Pawła II 17, 37 - 500 Jarosław na zadanie:

„Dofinansowanie działalności klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych i turniejach w zakresie piłki ręcznej dziewcząt" w kwocie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się  Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 3

Zarządzenie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu (rejestr zarządzeń).

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

wprowadziła: Magdalena Rożek
(09.10.2014)
Styczeń 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12