Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2014 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jarosławiu w 2015 roku”

Działając zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem Nr 369/2014 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 01. 12. 2014 r. otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2015 roku" powierza się organizacji pozarządowej:

„Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Jarosławiu „ ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław, spełniającej oczekiwane wymagania.

 

Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania w wymaganym okresie wynosi 136.230,00 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych).

 

 

Burmistrz Miasta

Jarosławia

 

Marek Potrowski
Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej
(24.12.2014 | aktualizacja 24.12.2014 12:29)
Wrzesień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30