Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie - uaktywnienie prac Miejskiej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych...

26 sierpnia 2015 r. zostaną uaktywnione prace Miejskiej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że z dniem 26 sierpnia 2015 r. zostaną uaktywnione prace Miejskiej Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - suszy.

W związku z powyższym, osoby u których w gospodarstwach rolnych również wystąpił ten problem, powinny skontaktować się z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Kształtowania  Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Cerkiewna 3, pok. 13b,  tel. 16 624 87 21 lub Rynek 1, pok. 19,  II piętro, tel. 16 624 87 25.

 

Jarosław, 20.08.2015 r.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(21.08.2015 | aktualizacja 27.08.2015 12:00)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65