Ogłoszenia i komunikaty

Konkurs z zakresu kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2016 roku.
Treść ogłoszenia i załączniki znajdują się w plikach poniżej.
Kancelaria Burmistrza Miasta
(01.02.2016 | aktualizacja 02.02.2016 10:56)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65