Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2017 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).
Treść zarządzenia i ogłoszenia znajduje się poniżej w załączniku.
Kancelaria Burmistrza Miasta
(23.02.2017 | aktualizacja 27.02.2017 10:02)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65