Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki konkursu na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 roku

Wyniki konkursu na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2017 roku
Wyniki konkursu znajdują się poniżej w załączniku - Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 24.02.2017 r.
Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.02.2017 | aktualizacja 22.04.2017 19:19)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65