Ogłoszenia i komunikaty

Akcja doustnych szczepień lisów - komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o planowanej w dniach 17-26 listopada br. dodatkowej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmie w całości teren województwa podkarpackiego.
Treść całego komunikatu Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii znajduje się poniżej w załączniku.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(07.11.2017)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65