Ogłoszenia i komunikaty

Kampania społeczna „Mam czas rozmawiać"

Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zagrożeniom HIV przygotowało kampanię społeczną o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pod hasłem: „Mam czas rozmawiać".

Kampania #mamczasrozmawiać skierowana jest do rodziny wielopokoleniowej i powstała po to, by stać się inspiracją do podjęcia dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu. Celem jest przypomnienie po raz kolejny, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego z nas, bez względu na wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania, przekonania, czy też płeć.Rodzina ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Źródłem wiedzy o HIV/AIDSjest strona www.mamczasrozmawiac.aids.gov.pl

Inauguracja kampanii odbyła się 17 listopada 2017 br. - w pierwszym dniu Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV, który w tym roku zaplanowany został na 17-24 listopada. Dniem kulminacyjnym będzie 1 grudnia - Światowy Dzień AIDS. Dodatkowe informacje na stronie www.aids.gov.pl

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(24.11.2017 | aktualizacja 27.11.2017 10:04)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65