Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2009 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

OBWIESZCZENIE Wojewody Podkarpackiego - droga Obwodowa Miasta Jarosławia - Udział Społeczeństwa

Stosownie do art. 33 ust. 1, w związku art. 88 ust. 1 pkt. 1 i art. 90 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)
OBWIESZCZENIE załączone w pliku pdf poniżej.
(27.02.2009)
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31