Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.
Treść Zarządzenia nr 34/2018 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 09.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku wraz z załącznikami oraz wzorem oferty realizacji zadania publicznego/oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395) znajdują się poniżej w załącznikach.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(12.02.2018 | aktualizacja 12.02.2018 12:08)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65