Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki konkursu w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu

Działając na podstawie § 5 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 124/XV/2011 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław, Burmistrz Miasta Jarosławia postanowił dofinansować zadania z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku podmiotom, które spełniły określone w konkursie wymagania.
Treść zarządzenia nr 50/2018 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 22.02.2018 roku w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu wraz z wyszczególnionymi podmiotami znajduje sie poniżej w załączniku. 
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.02.2018 | aktualizacja 28.02.2018 12:57)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65