Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2018 » Marzec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
Treść Zarządzenia Nr 56/2018 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 01.03.2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku wraz ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego/oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), znajdują się poniżej w załącznikach.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(01.03.2018 | aktualizacja 01.03.2018 13:06)
Marzec 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31