Ogłoszenia i komunikaty

ZARZĄDZENIE Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 13 marca 2009 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się następujący wykaz miejsc na terenie miasta Jarosławia, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie:

I. Urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na tablicach ogłoszeń:

-   MOK przy ul. Pruchnickiej (obok PWSZ)

-   Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Racławickiej 24

na górnych częściach słupów ogłoszeniowych Miejskiego Ośrodka Kultury zlokalizowanych przy:

 • - ul. Rynek (przy kamienicy Attavantich)
 • - ul. Słowackiego (obok przystanku MZK)
 • - PKP (postój taksówek)
 • - ul. Traugutta (w pobliżu Zespołu Szkół)
 • - ul. Grunwaldzka (obok Sanepidu)
 • - ul. Jana Pawła II (obok Domu Handlowego PSS)
 • - os. Pułaskiego (obok sklepu Delikatesy Teresa)
 • - ul. Poniatowskiego
 • - ul. Tarnowskiego (obok Zespołu Szkół Ekonomicznych)
 • - os. Kombatantów

II. Urzędowych obwieszczeń wyborczych na tablicach informacyjnych wewnątrz budynków:

 • - Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Tarnowskiego 28
 • - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Przemyskiej 15
 • - Urzędu Miasta Jarosławia przy ul. Rynek 1 i Rynek 6
 • - Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Tarnowskiego 1

 

w oknach i witrynach wystawowych lokali użytkowych:

 • - os. Witosa 2, Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 2
 • - os. Kopernika 5, Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 4
 • - ul. Słowackiego 4
 • - ul. Słowackiego 9
 • - ul. Słowackiego 15
 • - ul. Grunwaldzka 18
 • - ul. Grunwaldzka 16
 • - ul. Grodzka 16
 • - ul. Grodzka 17
 • - ul. Rynek 2
 • - ul. Rynek 10
 • - os. Jagiellonów 1

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia  i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, Biuletynie Informacyjnym Miasta Jarosławia oraz w formie obwieszczeń na terenie miasta Jarosławia.

                                                                                                                               Burmistrz Miasta Jarosławia

                                                                                                                                      Andrzej Wyczawski

(20.03.2009 | aktualizacja 20.03.2009 10:11)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65