Ogłoszenia i komunikaty

Bezpłatne badania słuchu

W ramach „Ogólnopolskiego programu profilaktyki narządu słuchu” firma MARMED realizuje BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU. Celem Programu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa o profilaktyce narządu słuchu. Badania są pierwszym krokiem do zapobiegania i wczesnego wykrywania ubytków narządu słuchu.

1 czerwca 2018 r. w Jarosławiu, na parkingu sklepu Piotruś Pan przy ul. Słowackiego, w godz. 08.00-16.00 zaparkuje specjalnie przygotowany i wyposażony pojazd - mobilne centrum badań, pozwalający na rzetelne sprawdzenie słuchu pacjentów. Badania będą wykonywali specjaliści - dyplomowani protetycy słuchu. Badanie słuchu jest nieinwazyjne i bezbolesne, może mu się poddać każdy, bez skierowań czy rejestracji. Wszyscy chętni przejdą przez krótki, kilkuminutowy test. Jeżeli wykaże on jakiekolwiek nieprawidłowości, zostanie wykonane drugie, dokładniejsze badanie audiometryczne. Po badaniu można będzie uzyskać bezpłatną interpretację wyniku oraz otrzymać konkretne informacje na temat możliwości pomocy dla osób, u których wykryto ubytki słuchu. Specjaliści udzielą również niezbędnych informacji na temat słyszenia oraz profilaktyki słuchu.

Szczegóły trasy dostępne są na www.marmed.pl

Kancelaria Burmistrza Miasta
(28.05.2018 | aktualizacja 07.06.2018 21:07)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65