Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
Treść Zarządzenia Nr 156/2018 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 08.05.2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku znajduje się poniżej w załączniku.  
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(09.05.2018 | aktualizacja 17.05.2018 10:22)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65