Ogłoszenia i komunikaty

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
Treść Zarządzenia Nr 163/2018 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku znajduje się poniżej w załączniku.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(17.05.2018)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65