Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22.08.2018

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zabezpieczenie przed powodzią terenu m. Jarosławia poprzez zmianę parametrów hydraulicznych koryta pot. Szewnia - Miłka...
Treść obwieszczenia znajduje się w załączniku.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(23.08.2018)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65