Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws. pomocy dla producentów rolnych oraz podatników podatku rolnego, którzy zostali poszkodowani w wyniku suszy lub powodzi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o uruchomieniu pomocy dla producentów rolnych oraz podatników podatku rolnego, którzy w 2018 roku prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych, którzy w bieżącym roku zostali poszkodowani w wyniku suszy lub powodzi.
Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych, powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy w wyniku suszy oraz podatnicy podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych mogą składać wnioski o udzielenie pomocy (na formularzu opracowanym przze ARiMR) do właściwego biura powiatowego ARiMR w terminie od 14 do 28 września br.
 
Treść ogłoszenia MRiRW w załączeniu.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(12.09.2018)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65