Ogłoszenia i komunikaty

Nabór wniosków w ramach "Płatności na rzecz rolników..."

Agencja Restrukturyzacji i Rozwoju Rolnictwa informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nabór wniosków: 28 września - 27 października 2018 r. Szczegółowa informacja dostępna poniżej w załączniku.

Kancelaria Burmistrza Miasta
(25.09.2018)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65