Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie MRiRW ws. terminu składania wniosków o udzielenie pomocy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o wydłużeniu terminu składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.
Treść ogłoszenia wraz z informacjami dostępna w załączniku.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(02.11.2018)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65