Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs na realizację zadania pn. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2019 r.

Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania Gminy Miejskiej Jarosław pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu" w 2019 roku.
Treść Zarządzenia nr 464/2018 Burmistrza Miasta Jarosławia z dn. 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w/w zadania znajduje się poniżej w załączniku.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(10.12.2018)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65