Ogłoszenia i komunikaty

Obwieszczenia RDOŚ dot. przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Jarosław"

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Jarosław" oraz podaniu informacji o wydaniu decyzji do publicznej wiadomości.
Obwieszczenia dotyczące wydania decyzji i podania decyzji do publicznej wiadomości znajdują się poniżej w załącznikach.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(13.12.2018)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65