Ogłoszenia i komunikaty

Ostrzeżenie związane z zatruciami tlenkiem węgla

Sezon grzewczy jest już w pełni, a ciągle zapominamy o podstawowych zasadach i obowiązkach w zakresie bezpieczeństwa, lekceważąc niejednokrotnie zagrożenia, jakie niesie ze sobą ich nieprzestrzeganie. Tymczasem strażacy odnotowują kolejne interwencje podczas pożarów, których przyczyną była nieostrożność czy wręcz bezmyślność mieszkańców. W czasie tego okresu grzewczego na terenie powiatu jarosławskiego odnotowano blisko 20 interwencji podczas pożarów w budynkach mieszkalnych. Na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych, choć kilka osób doznało poparzeń. Statystyki krajowe są tutaj niestety zatrważające – tylko w grudniu 2007 roku wskutek pożarów życie straciło w Polsce ok. 100 osób.
 

Bardzo niepokojący jest fakt, że również i w naszym powiecie miały już miejsce trzy przypadki zatrucia tlenkiem węgla (tzw. czadem). Każda taka sytuacja stanowi bardzo duże zagrożenie dla życia ludzi, gdyż tlenek węgla jest gazem bardzo niebezpiecznym, głównie z kilku powodów:

1. Tlenek węgla jest gazem trującym, który wchłaniając się drogą oddechową do organizmu człowieka, przenika do krwi poważnie upośledzając jej zdolność do transportowania tlenu, przez co komórki naszego ciała i cały organizm staje się mocno niedotleniony. Wskutek tego uszkodzeniu ulegają organy najbardziej wrażliwe na niedotlenienie: ośrodkowy układ nerwowy, układ naczyniowo-sercowy.

2. Jest gazem, który nie posiada zapachu, barwy, smaku, nie szczypie w oczy (stąd nazywany jest często „cichym zabójcą").

3. Tlenek węgla może wytworzyć się i znaleźć się w mieszkaniu każdego z nas, jeżeli np. nie będziemy przestrzegać zasad właściwego użytkowania pieców na paliwo gazowe i nie zapewnimy niezbędnej wentylacji i drożności przewodów kominowych w pomieszczeniach, w których piece takie się znajdują. 

Tlenek węgla jest gazem powstającym w wyniku niepełnego spalania węgla i innych paliw zawierających w swym składzie cząsteczki węgla - np. gaz ziemny. Do niepełnego spalania dochodzi gdy proces spalania przebiega ze zbyt małym dostępem powietrza. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pomieszczenia, w których znajduje się piec gazowy, pozbawimy napływu powietrza z zewnątrz.

Pamiętajmy, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla poza pożarami, jest właśnie wadliwa instalacja grzewcza. Piecyk gazowy w niedużej łazience bez przewodu kominowego lub z niedrożnym przewodem kominowym, może w ciągu jednej minuty wytworzyć dawkę tlenku węgla, która jest w stanie zabić.

Reasumując:

  • nie można zatykać przewodów wentylacyjnych czy otworów nawiewnych w drzwiach łazienkowych - całkowite uszczelnienie mieszkania  powoduje niezachowanie lub zaburzenie cyklu wentylacji, co stanowi duże zagrożenie,
  • należy pamiętać o okresowych przeglądach i czyszczeniu kanałów kominowych i wentylacyjnych - niedrożne mogą być przyczyną zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody,
  • nie ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową - takie praktyki mogą również skończyć się poważnym zatruciem organizmu,
  • nowoczesne gazowe urządzenia promiennikowe wyposażone w katalizatory należy używać również z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa i przestrzegać ich instrukcji użytkowania. Zwykle dozwolone jest ich stosowanie w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40 m2, półotwartych, w których nie przebywają na stałe ludzie. Stanowczo niedopuszczalne jest pozostawianie takich urządzeń włączonych na noc w zamkniętym pomieszczeniu, w którym śpią ludzie.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych najbliższych zależy przede wszystkim od nas samych.

kpt. K. Kowal KP PSP Jarosław
(02.01.2008 | aktualizacja 02.01.2008 09:04)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65