Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2009 » Październik
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

K O M U N I K A T

W sprawie udziału w wojewódzkim treningu i częściowego rozwinięcia systemu wykrywania i alarmowania miasta Jarosławia.

 

Na  podstawie  Zarządzenia  Nr 249/09  Szefa  Obrony  Cywilnej  Województwa  Wojewody Podkarpackiego  z  dnia  14 września  2009 r.  w  sprawie  przeprowadzenia  treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 23 października 2009 r. w godzinach od 17.00 do 18.00 zostanie uruchomiony  system  alarmowy  miasta  Jarosławia,  poprzez  próbne włączenie syren alarmowych.

Zgodnie  z  przyjętym  harmonogramem  treningu  przewiduje  się  uruchomienie :

  • - alarmu powietrznego - godz. 17.00
  • - alarmu o skażeniach - godz. 17.20
  • - odwołanie alarmów - godz. 17.40

Równocześnie  nastąpi  ogłoszenie  ćwiczebnych  komunikatów  alarmowych przez Radio Rzeszów, Oddział TVP Rzeszów oraz lokalne rozgłośnie radiowe     i telewizyjne.

Powszechny   System  Ochrony  Ludności  koordynując przedsięwzięcia mające ostrzegać ludność przed grożącymi niebezpieczeństwami wywołanymi :

  • - awariami obiektów przemysłowych,
  • - działaniem sił przyrody,
  • - katastrofami budowlanymi, komunikacyjnymi i innymi,
  • - pożarami

zaleca ostrzeganie i alarmowanie poprzez :

  • - syreny,
  • - komunikaty radiowe i telewizyjne,
  • - samochody z urządzeniami nagłaśniającymi

z równoczesnym określeniem sposobu zachowania się osób po usłyszeniu  sygnału  alarmowego :

1. Znajdujący się w domach lub ich pobliżu powinni ;

-    włączyć radioodbiornik na fale UKF rozgłośni Rzeszów PR i stosować się do zaleceń   

      przekazywanych w komunikatach radiowych,

-    powiadomić sąsiadów o zagrożeniu,

-    wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe, wygasić paleniska,

-    pozamykać okna, drzwi, otwory wentylacyjne i przystąpić do uszczelniania pomieszczeń,

-   przygotować wilgotne tampony na usta i nos do oddychania,

2. Znajdujący  się  w  obiektach  użyteczności  publicznej  powinni  stosować  się  do  poleceń

     kierownictwa  placówki,

3. Znajdujący  się  na  ulicy  powinni  schronić  się  w  najbliższym  domu  lub  opuścić  rejon

    zagrożenia kierując się prostopadle do kierunku wiatru,

4. Nie  ryzykuj  życia  dla  ratowania  mienia  i  rzeczy  osobistych.

 

Jarosław, dnia 19.10.2009 r.                            SZEF OBRONY CYWILNEJ                                                                                                            

                                                                 BURMISTRZ MIASTA  JAROSŁAWIA

(19.10.2009)
Grudzień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31