Ogłoszenia i komunikaty

„Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa podkarpackiego”

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt stażowo-szkoleniowy pn. „Cała naprzód! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa podkarpackiego”.
Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji zawodowej przynajmniej 70% spośród 48 uczestników projektu, w wieku 18-29 lat, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, które pracują na umowach krótkoterminowych lub umowach o pracę i których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej.  Poprawa sytuacji zawodowej będzie możliwa poprzez zdobycie przez uczestników projektu nowych umiejętności i kwalifikacji oraz nabycie nowego doświadczenia zawodowego.
 
Szczegóły oraz dokumenty zgłoszeniowe dostępne na stronie www.abakus-konsulting.pl

Kancelaria Burmistrza Miasta
(30.01.2019 | aktualizacja 30.01.2019 10:53)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65