Ogłoszenia i komunikaty

Projekt "Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania"

MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. beneficjent projektu „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania” realizowanego w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 zaprasza osoby zainteresowane, w tym w szczególnie placówki oświatowe, do zapoznania się z projektem.
Wszelkie informacje na temat projektu są dostępne w załączonych ulotkach oraz na stronie www.akademiawspomagania2.pl.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(01.02.2019 | aktualizacja 01.02.2019 11:47)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65