Ogłoszenia i komunikaty

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku

Burmistrz Miasta Jarosławia wydał Zarządzenie Nr 28/2019 z dnia 4.02.2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku.
Kompletne oferty należy składać do 1 marca 2019 r.

Szczegóły oraz oświadczenie znajdują się poniżej w załącznikach.
Kancelaria Burmistrza Miasta
(07.02.2019 | aktualizacja 07.02.2019 15:30)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65