Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia

w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
 

Zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć 14 dywizjonu artylerii samobieżnej na kwiecień 2010 r.

 

                                 podaje się do publicznej wiadomości

 

że w dniu 22 kwietna 2010 r. / czwartek / w godzinach od 8-tej do 15-tej zostanie przeprowadzony trening powszechnego ostrzegania i alarmowania w Jednostce Wojskowej Nr 3957 w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja nr 80 z użyciem syreny alarmowej.

 

Zgodnie z przyjętym planem przewiduje się uruchomienie sygnału alarmowego w dniu 22 kwietnia  2010 r. /czwartek/, o godzinie :

 

 • - 10:00 - alarm o skażeniach /przerywany modulowany dźwięk syreny /;
 • - 10:20 - odwołanie alarmu /ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty/;
 • - 11:50 - alarm powietrzny /ciągły modulowany dźwięk syren w okresie 1 minuty/;
 • - 12:10 - odwołanie alarmu /ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty/;

 

W czasie trwania treningu możliwe jest uruchomienie dla potrzeb szkoleniowych innych sygnałów alarmowych, wynikających z doraźnych zaleceń koordynatora treningu.

 

Dla celów szkoleniowych podaje się, że po usłyszeniu:
ALARMU O SKAŻENIACH:

 • znajdujący się w domach powinni powiadomić sąsiadów o zagrożeniu;
 • ü pozamykać drzwi, okna, otwory wentylacyjne i przystąpić do uszczelniania pomieszczeń;
 • ü przygotować wilgotne tampony na usta i nos do oddychania;
 • znajdujący się w obiektach użyteczności publicznej powinni stosować się do poleceń kierownictwa palcówki;
 • znajdujący się na ulicy powinni schronić się w najbliższym domu lub opuścić rejon zagrożenia kierując się prostopadle do kierunku wiatru.

ALARMU POWIETRZNEGO :

 • znajdujący się w domu powinni zabezpieczyć mieszkanie i udać się do najbliższego ukrycia;
 • znajdujący się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinni podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej;
 • prowadzący pojazdy powinni je zatrzymać tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do najbliższego ukrycia.

PAMIETAJ !

JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI  OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

 

Jarosław, dnia 19 kwietnia 2010 r.                                        SZEF OBRONY CYWILNEJ

                                                                                         BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

(21.04.2010)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65