Ogłoszenia i komunikaty

Stowarzyszenie CRAS oferuje „Dobry krok w przyszłość!”

Stowarzyszenie CRAS rusza z projektem pn. „Dobry krok w przyszłość!” w, którym oferuje wsparcie dla osób bezrobotnych, które ukończyły 30 lat i mają wykształcenie co najwyżej średnie.
W RAMACH PROJEKTU DOSTĘPNE SĄ:
  • 6 - miesięczne staże zawodowe - płatne 1033,70 netto/m-c,
  • Szkolenia zawodowe dopasowane do potrzeb uczestnika,
  • Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu,
  • Grupowe poradnictwo zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy.

Dodatkowo:
- zwrot kosztów dojazdu na Identyfikację potrzeb uczestnika projektu, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe;
- stypendium szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniach zawodowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Stowarzyszenie „CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:

Biuro Projektów:

35-045 Rzeszów

Plac Śreniawitów 9/1

www.cras.org.pl

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(01.08.2019 | aktualizacja 01.08.2019 12:30)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65