Ogłoszenia i komunikaty

Podkarpacki Fundusz Rozwoju zaprasza do współpracy!

Prezes zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o., Krzysztof Staszewski, zaprasza do współpracy przedsiębiorców poprzez wspólne działania, mające na celu zwiększenie konkurencyjności oraz wzrostu efektywności lokalnych przedsiębiorców na rodzimym rynku.
Fot. www.pfr-podkarpackie.pl
Podkarpacki Fundusz Rozwoju został powołany przez samorząd województwa podkarpackiego, aby zwiększyć aktywność podmiotów gospodarczych z Podkarpacia poprzez oferowanie im preferencyjnych pożyczek, faktoringu oraz poręczeń.
Został utworzony w celu prowadzenia działalności obejmującej wspieranie i promowanie rozwoju województwa podkarpackiego poprzez wprowadzenie na rynek regionalny instrumentów finansowych skierowanych na realizację celów polityki rozwoju województwa, w tym na kreowaniu aktywności podmiotów gospodarczych.
Spółka w głównej mierze jako fundusz pożyczkowy udziela pożyczek dla firm z sektora MŚP, ale również dysponuje innymi instrumentami (faktoring, poręczenia). Oferowane przez fundusz finansowanie ma pomóc firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne, jest dostępny dla całego obszaru województwa podkarpackiego.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju sp. z o. o. zaprasza do współpracy!

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie spółki:
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 435-045 Rzeszów
tel. 17 786 35 49, fax 17 784 40 16
mail: sekretariat@pfr-podkarpackie.pl
lub
na stronie internetowej:
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(02.08.2019 | aktualizacja 02.08.2019 12:35)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65