Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2010 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania. Zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć 14 dywizjonu artylerii samobieżnej na lipiec 2010 r. podaje się do publicznej wiadomości

że w dniu 22 lipca 2010 r. / czwartek / w godzinach od 8-tej do 15-tej zostanie przeprowadzony trening powszechnego ostrzegania i alarmowania w Jednostce Wojskowej Nr 3957 w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja nr 80, z użyciem syreny alarmowej. 

Zgodnie z przyjętym planem przewiduje się uruchomienie sygnału alarmowego w dniu 22 lipca 2010 r. /czwartek/, o godzinie:

- 09:30 - alarm powietrzny /ciągły modulowany dźwięk syren w okresie 1 minuty/;

- 09:50 - alarm o skażeniach /przerywany modulowany dźwięk syreny/;

- 10:10 - odwołanie alarmu /ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty/.

W czasie trwania treningu możliwe jest uruchomienie dla potrzeb szkoleniowych innych sygnałów alarmowych, wynikających z doraźnych zaleceń koordynatora treningu.

Dla celów szkoleniowych podaje się, że po usłyszeniu:
ALARMU POWIETRZNEGO;

  • znajdujący się w domu powinni zabezpieczyć mieszkanie i udać się do najbliższego ukrycia;
  • znajdujący się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinni podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej;
  • prowadzący pojazdy powinni je zatrzymać tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do najbliższego ukrycia.

ALARMU O SKAŻENIACH;

  • znajdujący się w domach powinni powiadomić sąsiadów o zagrożeniu;

-   pozamykać drzwi, okna, otwory wentylacyjne i przystąpić do uszczelniania pomieszczeń;

-   przygotować wilgotne tampony na usta i nos do oddychania;

  • znajdujący się w obiektach użyteczności publicznej powinni stosować się do poleceń kierownictwa palcówki;
  • znajdujący się na ulicy powinni schronić się w najbliższym domu lub opuścić rejon zagrożenia kierując się prostopadle do kierunku wiatru.

PAMIETAJ !

JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI  OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

 

 

Szef Obrony Cywilnej Burmistrz Miasta Jarosławia
(21.07.2010 | aktualizacja 21.07.2010 08:31)
Wrzesień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30