Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2019 » Grudzień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

Młode kadry podkarpacia – rekrutacja do 21 stycznia 2020 r.

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna nabór do projektu „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych w wieku 15-29 lat  w tym osób  z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego - art. 25 KC, Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132 z późn. zm.), pozostających bez pracy tzn. biernych zawodowo (nieposzukujących pracy) niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, nie uczestniczących w kształceniu  i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

Wsparcie w szczególności jest kierowane do osób niskowykwalifikowanych, kobiet, oraz osób z niepełnosprawnościami.

Celem głównym projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia u 136 osób (81K, 55M), wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie osoby bierne zawodowo), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET) zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego oraz utworzenie 30 nowych miejsc pracy do 31.08.2021 r.

Więcej informacji poniżej w załącznikach.

Wszelkie pytania na temat realizacji projektu można kierować mailowo na adres: , telefonicznie 533 399 366 lub bezpośrednio w Biurze Projektu.

 

Kancelaria Burmistrza Miasta
(09.12.2019 | aktualizacja 20.01.2020 13:02)
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31