Ogłoszenia i komunikaty

Informacja dla rolników

Dotyczy nowych korzystnych zasad wsparcia na prowadzenie działalności pozarolniczej dla gospodarstw poszkodowanych przez powodzie i osunięcia ziemi
 

          Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Agencja będzie przyjmowała wnioski od 30 września - do 12 listopada 2010 r. Komunikat prezesa ARiMR został dziś zamieszczony na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a także na łamach dziennika "Rzeczpospolita".

Więcej szczegółów pod adresem:

www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/30-wrzesnia-br-rozpocznie-sie-nabor-wnioskow-o-udzielenie-wsparcia-na-odbudowe-gospodarstw-zni.html

Joanna Majdańska
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
(16.09.2010 | aktualizacja 16.09.2010 08:12)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65