Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat Burmistrza Miasta Jarosławia

w sprawie przeprowadzenia ćwiczeń struktur Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego miasta Jarosławia.
 

Na podstawie zarządzeń Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Jarosławia informuje się, że w dniu 29 września 2010 r. / środa / na terenie miasta Jarosławia, zostaną przeprowadzone ćwiczenia praktyczne obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego z użyciem sił i środków profesjonalnych sił ratowniczych pod kryptonimem ,,Bezpieczny Jarosław 2010''

 

Ćwiczenia realizowane będą w ramach czterech epizodów:

 

I epizod - godz. 1100 - 1145 obiekt Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarosławiu

 

II epizod - godz. 1200 - 1245 obiekt Zespołu Szkół Ogólnokształcących

                                                im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu

 

III  epizod - godz. 1320 - 1400 rejon ul. Fredry w Jarosławiu

 

IV  epizod - godz. 1410 - 1440 rejon oczyszczalni ścieków przy

                                                  ul. Wróblewskiego w Jarosławiu

 

INFORMUJĘ, że w tym dniu w rejonie ćwiczeń ( ul. Żeromskiego, ul. Fredry, ul. Wróblewskiego ) wystąpią czasowe ograniczenia w ruchu kołowym.

W związku z powyższym, zwracam się z prośbą do kierujących pojazdami, przebywających w rejonie ćwiczeń o zastosowanie się do zaleceń służb porządkowych.

 

                                                                                                                                  BURMISTRZ MIASTA

                                                                                                                               SZEF  OBRONY  CYWILNEJ

(23.09.2010 | aktualizacja 23.09.2010 08:36)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65