Ogłoszenia i komunikaty

Projekt pt. Młodzi-pracujący!

Instytut Kariery i Doradztwa Zawodowego Epikur Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie realizuje projekt pt. „Młodzi-pracujący!”.

Projekt skierowany jest do osób, które:

 • są w wieku 15-29 lat,
 • zamieszkują województwo podkarpackie,
 • posiadają status osoby biernej zawodowo (tj. nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu),
 • mają status osoby NEET (tj. wiek 15-29 lat, nie pracują, są bierne zawodowo, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu).

Do udziału w projekcie zapraszamy także osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dla Uczestników projektu zapewnione będą:

 • 5 - miesięczne staże zawodowe - stypendium stażowe w wysokości 1355,74 zł brutto/mc,
 • szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym,

zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,

 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych.

Kontakt z biurem projektu „Młodzi-pracujący!":

 • telefon:603593 134,
 • e-mail:,
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-15.00
 • strona internetowa:www.mlodzipracujacy.instytutepikur.pl

Kancelaria Burmistrza Miasta
(04.08.2020 | aktualizacja 04.08.2020 10:37)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65