Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA dotyczące terminu składania wniosków o umieszczenie na liście przydziału mieszkań

Termin składania wniosków o umieszczenie na listę przydziału mieszkań na rok 2009 upływa z dniem 30 listopada 2008 r.
 

Burmistrz Miasta Jarosławia przypomina, że zgodnie z § 11 ust. 2 Uchwały nr 51/VI/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Jarosław - termin składania wniosków o umieszczenie na listę przydziału mieszkań na rok 2009 upływa z dniem 30 listopada 2008 r.

Wnioski złożone po tym terminie będą mogły być rozpatrywane ewentualnie dopiero przy ustalaniu następnej listy.

Burmistrz Miasta Jarosławia
(02.01.2008 | aktualizacja 02.01.2008 13:33)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65