Ogłoszenia i komunikaty

Informacja dla rolników o II naborze wniosków z działania 126

Informacja o uruchomieniu II naboru wnisków z działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" oraz kontynuacji naboru wniosków z działania 311 "Póżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

          Prezes ARiMR ogłosił drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Nabór wniosków odbędzie się w okresie od 30 listopada - do 30 grudnia 2010r.

 

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy, ekonomicznego planu projektu oraz wzory załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl.

Joanna Majdańska
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
(08.12.2010)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65