Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty » Archiwum » 2011 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

w sprawie użycia syreny alarmowej w Jednostce Wojskowej Nr 3957 dla celów przeprowadzenia treningu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
 

Zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć 14 dywizjonu artylerii samobieżnej na styczeń 2011 r.

 

                                 podaje się do publicznej wiadomości

 

że w dniu 27 stycznia 2011 r.  /czwartek/  w godzinach od 8-tej do 15-tej  zostanie przeprowadzony trening powszechnego ostrzegania i alarmowania w Jednostce Wojskowej Nr 3957 w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja nr 80 z użyciem syreny alarmowej.

 

Zgodnie z przyjętym planem przewiduje się uruchomienie sygnału alarmowego
w dniu 27 stycznia 2011 r. /czwartek/:

 

 • - godzinie 09:50 - alarm o skażeniach /przerywany modulowany dźwięk syreny/;
 • - godzinie 10:10 - odwołanie alarmu /ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty/;
 • - godzinie 12:15 - alarm powietrzny /ciągły modulowany dźwięk syreny
  w okresie1 minuty/;
 • - godzinie 12:25 - odwołanie alarmu /ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty/;

 

W czasie trwania treningu możliwe jest uruchomienie dla potrzeb szkoleniowych innych sygnałów alarmowych, wynikających z doraźnych zaleceń koordynatora treningu.

 

Dla celów szkoleniowych podaje się, że po usłyszeniu :
ALARMU O SKAŻENIACH :

 • ü znajdujący się w domach powinni powiadomić sąsiadów o zagrożeniu;
 • - pozamykać drzwi, okna, otwory wentylacyjne i przystąpić do uszczelniania pomieszczeń;
 • - przygotować wilgotne tampony na usta i nos do oddychania;
 • ü znajdujący się w obiektach użyteczności publicznej powinni stosować się do poleceń kierownictwa palcówki;
 • ü znajdujący się na ulicy powinni schronić się w najbliższym domu lub opuścić rejon zagrożenia kierując się prostopadle do kierunku wiatru.

ALARMU POWIETRZNEGO :

 • ü znajdujący się w domu powinni zabezpieczyć mieszkanie i udać się do najbliższego ukrycia;
 • ü znajdujący się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinni podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej;
 • ü prowadzący pojazdy powinni je zatrzymać tak aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do najbliższego ukrycia.

PAMIETAJ !

JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI  OCHRONNEJ,  UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ.

 

Jarosław, dnia 21 stycznia 2011 r.                                          SZEF OBRONY CYWILNEJ

                                                                                          BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA

wprowadziła: Magdalena Rożek
(24.01.2011)
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31