Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(07.03.2019)
Fundacja BGŻ BNP Paribas rozpoczęła rekrutację absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu stypendialnego „Klasa”. Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium, umożliwiające pokrycie kosztów kształcenia w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie czy Gdyni - to tylko część korzyści, na jakie mogą liczyć najlepsi uczniowie zakwalifikowani do Programu „Klasa”. Rekrutacja potrwa do 12 kwietnia.
(06.03.2019)
Projekt "Azymut praca" realizowany jest w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Regionalny rynek pracy.
(06.03.2019)
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 70 osób zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego przez wyposażenie ich w wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Projekt realizowany jest do 31 marca 2020 r.
(05.03.2019)
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t. j. z 2017 r., poz. 2030 ze zm.) dotyczącymi sporządzenia i opublikowania listy nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców powiatu, starosta jarosławski przedstawia listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców całego powiatu jarosławskiego.
(04.03.2019)
Projekt „(Re)start zawodowy” to oferta dla osób powyżej 29 roku życia.
(04.03.2019)
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła dziewiątą rekrutację do programu stypendialnego. Do 31 marca 2019 r. kandydaci mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.efc.edu.pl.
(04.03.2019)
Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k. prowadzi na terenie woj. podkarpackiego nabór do projektu „Bądź POWER" - edycja II.
(04.03.2019)
Przypomina się, że zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm., dalej jako: „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
(04.03.2019)
Wspieramy rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym. Rodziny zakwalifikowane do Programu Pomocy Dzieciom otrzymują pomoc w formie dostosowanej do potrzeb. Nabór wniosków o stypendia na lata 2019/2020 trwa do 30 marca 2019 r.
(01.03.2019)
Fundacja "Kreatywność Pro Bono" działająca w Jarosławiu od 2017 roku zachęca wszystkich zainteresowanych do wsparcia finansowego jej działalności.
(28.02.2019)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w naborze wniosków w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw". Wnioski można skladać do 29 marca 2019 r.
(28.02.2019)
Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie zapraszają na Podkarpacki Dzień Kobiet, który odbędzie się 8 marca br. o godz. 10.00 w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego.
(28.02.2019)
Fundacja Banku Ochrony Środowiska zachęca mieszkańców osiedli do wzięcia udziału w lokatorskiej inicjatywie społecznej. Celem jest modernizacja i rewitalizacja osiedli. Rejestracja uczestników i przyjmowanie zgłoszeń trwają do 17 maja 2019 r.
(26.02.2019)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wspierania wydarzeń związanych ze zdrowym stylem życia, promocją zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
(25.02.2019)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
Strona: «  1 | 2 | 3 | 4 | 5  »       [strona 2 z 5 - wszystkich aktualności: 64]
Marzec 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31