Strona główna » Na bieżąco » Ogłoszenia i komunikaty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Ogłoszenia i komunikaty

(17.05.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki konkursu w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
(16.05.2018)
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Termin przyjmowania zgłoszeń: 16 maja - 30 czerwca 2018 r.
(14.05.2018)
Mieszkańcy regionu mogą głosować na najciekawsze inicjatywy społeczne, które otrzymają dofinansowanie w ramach IV edycji programu Tesco „Decydujesz, pomagamy”, nad którym patronat objął Burmistrz Jarosławia.
(11.05.2018)
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu informuje, że w związku z przebudową dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, w dniach od 14 do 16 maja nastąpi całkowite zamknięcie drogi Nr 1725 dla ruchu kołowego w km 2+641 do km 3+580.
(11.05.2018)
Starostwo Powiatowej w Jarosławiu informuje, że w związku z robotami drogowymi związanymi z przebudową drogi powiatowej Nr 1783R Rokietnica-Maćkowice, w miejscowości Rokietnica w dniach 11 i 14 maja br. nastąpi zamknięcie drogi na odcinku 800 m od drogi wojewódzkiej Sokołów - Łańcut - Żurawica na czas wykonywania nawierzchni bitumicznej. Objazd drogami gminnymi.
(09.05.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
(08.05.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza wyniki konkursu na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.
(04.05.2018)
Od ponad roku przy Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie-Skłodowskiej w Jarosławiu działa Lokalne Centrum Wolontariatu, które zrzesza wolontariuszy z powiatu jarosławskiego oraz zaprasza do współpracy wolontariuszy i instytucje poszukujące wolontariuszy.
(30.04.2018)
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Burmistrz Miasta Jarosławia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.
(30.04.2018)
Burmistrz Miasta Jarosławia na podstawie § 4 ust. 3 Uchwały nr 124/XV/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 lipca 2011 roku w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław oraz Uchwały budżetowej miasta Jarosławia na 2018 rok Nr 668/LXI/2018 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 stycznia 2018 roku ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w 2018 roku.
(27.04.2018)
Centrum Medyczne Medyk wraz z G2A Arena, pod patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i we współpracy z Diecezją Rzeszowską, organizuje Kongres Niewydolne Serce, który odbędzie się 5 maja 2018 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa. Wydarzenie to jest elementem programu profilaktycznego „Edukacja w zakresie niewydolności serca na Podkarpaciu".
(23.04.2018)
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju uprzejmie informuje, że 29 maja 2018 r. rusza nabór w ramach Pakietu dla średnich miast, w działaniu 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia dotyczący wsparcia projektów MŚP prowadzących do stworzenia innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.
(18.04.2018)
Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl , działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).
(17.04.2018)
Centrum Kulturalne w Przemyślu rozpoczyna trzeci, a zarazem ostatni rok realizacji projektu Podkarpacka Edukacja Kulturowa realizowanego w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016 – 2018. 
(13.04.2018)
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na dostarczaniu produktów żywnościowych w 2018 r. do punktu wydawania żywności oraz dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław w ramach Funduszu Europejskiego Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD).
Strona: «  1 | 2 | 3  »       [strona 2 z 3 - wszystkich aktualności: 41]